Workshop Terugblikken en Vooruitzien in “de Refter”

30 December 2010

Het is al november als Ria en ik bedenken om JP weer eens te strikken voor een workshop. Hij blijkt gelukkig te porren en nadat ik de workshop aankondig regent het mailtjes in m’n mailbox. Wat een hartverwarmende reacties allemaal van mensen die ons een mooie dag toewensen, maar zelf al andere plannen hebben voor die dag!

Uiteindelijk melden zich 16 mensen aan voor de workshop.

In alle vroegte vertrekken zij op 30 december uit diverse hoeken van het land door de, mist de kou en de sneeuw richting Nijmegen.

Voor de meesten onder ons een weerzien met een aantal vertrouwde co-counselvrienden- en vriendinnen. Leuk om iedereen weer te zien!

Ria heeft ervoor gezorgd dat we het groepsverblijf “de Elegast” voor een prikkie kunnen huren. De werkruimte is lekker ruim en heeft een aangename sfeer.

Programma

Aan de wand heeft JP twee grote vellen papier opgehangen. Op de ene staat te lezen:

Strategie van de Ervaring

Terugblikken naar 2010


Vooruitzien naar 2011

Vooruitzien

Ondersteunende

Overtuigingen

Netwerken

Oogsten, Evalueren, Vieren

+  / -

 

Wat was belangrijk voor je?

 

Hoe was je plek in de wereld?

 

 

Verlangen
Verbeelden

 

Welke plek wil je in de wereld?

 

Wat maakt je hart aan het zingen?

 

Als dát eens waar zou kunnen zijn…

Welke ‘beren op de weg’?

+ beperkende
   overtuigingen

+ beperkende
   reële situaties

 

Wat zijn de praktische problemen?

 

Welke nieuwe overtuiging zou me beter van dienst zijn?

Uiten – partner

COCO-café

Acceptatie

Je hart zingt

Je openen voor mogelijkheden

Elkaar effectief ondersteunen

Naar binnen kijken: Sessies & vertrouwelijkheid
Werken aan schaamte en schuld in de groep

Sociaal & delend

Op het andere vel staan de 12 stappen van  de creatiespiraal beschreven (bedacht en beschreven door Marinus Knoope)

Sessies

De hele dag door doen we een aantal sessies waarbij het thema “terugblikken en vooruitzien” vanuit verschillende hoeken wordt benaderd.

Zo is de 1e vraag in het rondje met de groep:

“beschrijf een ervaring uit het jaar 2010 waar je van hebt genoten?”

Vervolgens zijn er sessies in 2 tallen waarin we de volgende vragen meekrijgen:

 • Wat heb je geoogst in 2010? Hoe was je plek in de wereld?
 • Wat wil je vieren? Wat was moeilijk?
 • Welk verlangen werd gefrustreerd?
 • Kun je accepteren hoe dingen zijn gegaan?

Groepswerk

Terug in de groep hebben we een deelrondje en op een gegeven moment  stelt JP de vraag “Hoe zit het hier met schuld en schaamte? Is er iemand die een issue heeft dat hoog zit hier rondom?

Jp legt uit dat issues rond schuld en schaamte veel effectiever aan te pakken zijn in groepswerk dan in individueel sessiewerk. Dat heeft te maken met de kracht van de groep

Degene die deze kans grijpt geeft zichzelf en de groep een kado en dat gebeurt dan ook!

Het groepswerk gaat als volgt:

 • Maak contact met iemand in de groep met wie je wilt werken
 • Zeg je naam en zeg dat je okay bent
 • Benoem het probleem dat je hebt
 • Vervolgens herhaalt de medewerker wat de werker heeft gezegd.

Dezelfde procedure herhaalt de werker met nog minimaal 2 personen.

Ik vind het telkens weer bijzonder als we in een groep de veiligheid crëeren om deze intieme dingen met elkaar te delen.

Mooi is ook de vraag van een groepslid na de sessie: “Is er iemand in de groep die het thema van werker uit z’n eigen leven kent?”.

De meerderheid steekt een hand op. Een ultiem helingsmoment voor de werker: “Company!”.

 

Na het werken in de grote groep gaan we in 4 groepen van 4 uit elkaar om groepssessies te doen over datgene wat je tegenkwam in het afgelopen jaar waarover je schuld of schaamte ervaart.

5 minuten per persoon blijkt wat krap. In onze groep offeren 2 personen hun 5 minuten waardoor 2 personen 10 minuten konden werken.

Ik ervaar aan den lijve dat 10 minuten echt minimaal nodig zijn bij dit soort sessies.

Je gaat nl. door verschillende laagjes van je persoonlijke overtuigingen over jezelf en daarbij is het de kunst en de uitdaging om het onderste uit je kannetje te halen, of wel zo diep mogelijk in je gevoel af te dalen.

 

Tijdens de lunch verrast Ria ons met een heerlijke soep!

Gelukkig hebben we ook de tijd om nog te wandelen door het prachtige bos bij de Refter.

Dromen

In de middag krjgen we de kans om naar onze dromen voor de toekomst te kijken, waarbij JP ons uitdaagt om vooral groots te dromen en er verliefd op te worden

In onze sessie krijgen we de volgende vragen mee:

 • Waar verlang je naar? Kun je dat verbeelden?
 • Welke plek wil je in de wereld?
 • Wat maakt je hart aan het zingen?
 • Als dát eens waar zou kunnen zijn?

Mijn persoonlijke inzicht uit deze sessie is : dit wil ik vaker doen. Een sessie waarin ik mij enkel focus op mijn dromen. Wat een luxe. Zo voelt het!

 

Na de sessie een mooie wending om onze dromen naar buiten te brengen. Ga je  droom zingen 3 minuten lang.. Als je zingt geef je je zelf toestemming voor geluk. Ga maar eens na op welke momenten je spontaan gaat zingen.

 

Na deze expressie krijgen we de volgende vraag voor een sessie:

“Welk geloof stopt mij om te geloven dat m’n droom waar wordt?”

In de sessie werd ons gevraagd om elk dilemma om te draaien in een

“hoe kan ik  …. vraag?”

Coco café

Na al dit intensieve werk krijgt het programma aan het einde van de dag een verrassende wending.

Er worden 4 tafels met papieren tafelkleden klaargezet.

 • 4 personen nemen plaats aan alle tafels. Aan elke tafel is één persoon de zgn. ‘host’ .De cafe-gasten wordt gevraagd om haar of zijn droom op het tafelkleed te schrijven en toe te lichten aan de tafelgenoten.
 • De tafelgenoten krijgen de kans om tips te geven en er is gelegenheid om te netwerken. Met welke en wiens steun kan ik mijn droom waarmaken?
 • Na een kwartier ga je verder naar de volgende tafel.
 • De host vertelt aan de nieuwe gasten over de dromen van de vorige gasten waar zij vervolgens weer op kunnen inhaken.

 

Speeddaten is ook zo’n term die valt als je je in een coco-café begeeft.

Daarvoor doen we een rondje waarin ieder in ’t kort zijn haar droom vertelt, zodat anderen je kunnen daten.

Coco-café is geïnspireerd op het model van het zgn. worldcafé.

Het is een effectieve manier geven om met zoveel mogelijk mensen van gedachten te wisselen over thema’s die voor de groep actueel zijn.

Uitloop

De workshop loopt een uur uit zodat we pas om 19.00 uur de sluitkring hebben van een prachtige en inspirerende dag met een heerlijke groep mensen.

Ik wens ons allemaal toe dat we onze dromen realiseren in het nieuwe jaar!

 

December 2010

Marian