Vertaald door Madhu Zeeuwen.

Steeds weer hebben co-counselers de wens om meer mensen te interesseren voor het co-counselen.

Gedurende de dertig jaren dat ik betrokken ben bij het co-counselen, heb ik het aantal co-counselers zien dalen en hun leeftijd zien stijgen.  Zelfs in de wereld van de alternatieve geneeswijzen, wordt co-counseling niet meer serieus genomen: onlangs heeft een festival voor alternatieve geneeswijzen in Nederland geweigerd om CCN de gelegenheid te geven om zich daar te presenteren.

Gedurende deze 30 jaar heb ik geen nieuwe manieren gezien om meer mensen te betrekken bij het co-counselen, met uitzondering van Richard Mills die een co-counseling-video op Facebook heeft geplaatst. Co-counselers hebben gedaan wat hun het beste leek: het uitweiden over de deugden van het co-counselen met folders en posters en het aanbieden van basis-cursussen en workshops.  Er is niet eens een verzamelpunt voor kennis over zinvolle activiteiten.

 

Het is tijd om te zoeken naar een nieuwe benadering

Hoe kunnen we op een andere manier kijken naar het promoten van co-counseling ?  In plaats van ons te focussen op co-counseling-activiteiten, moeten we denk ik kijken naar wat er gebeurt vóór deze activiteiten: mensen die contact maken met elkaar.  Bijvoorbeeld, voordat mensen een sessie hebben, moeten ze per telefoon of in levende lijve contact maken, om de sessie af te spreken.  Geen contact, geen co-counseling-activiteit.

Als we mensen ondersteunen in het contact maken om te co-counselen, dan promoten we dus co-counseling-activiteiten !  Het is deze verandering van focus die ik zou willen promoten.

Dus, wat zou een rol kunnen spelen als mensen contact maken met andere mensen ?  Als we dit begrijpen, dan kunnen we manieren ontwikkelen om mensen aan te moedigen en te ondersteunen bij het maken van contact voor co-counseling-activiteiten.  Ik zoek al een tijdje naar antwoorden.  Twee begrippen kristalliseerden langzaam uit in mijn gedachten.  Eén is de “ervaren relevantie” en de andere is “sociaal-netwerken”, kort gezegd: netwerken.  Ik zal ze hierna beschrijven.

 

1. Ervaren relevantie

Wanneer mensen het maken van contact met iemand anders zien als mogelijk zinvol en relatief veilig, dan zal dit contact ervaren worden als relevant en is het veel waarschijnlijker dat mensen contact maken.

Wanneer vragen als “Wat heb ik eraan?”, “Hoe zal dit mij helpen in mijn leven ?” (Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, vriendschap, sex, amusement, enz.), “Is het veilig genoeg voor mij?” geen hoopgevende antwoorden opleveren, dan zullen mensen dat contact vermijden. Onlangs gebeurde dit, toen een aantal mensen die de eerste Mediatie-workshop in oktober hadden bijgewoond, niet de relevantie zagen van de mediatie-vaardigheden die in de tweede workshop werden aangeboden eind november.  Daarom deden ze niet mee.

De ervaren relevantie van het cocounselen is sinds tientallen jaren sterk achteruit gegaan

In de zeventiger jaren was de ervaren relevantie van het co-counselen hoog: het was bijna het enige middel voor persoonlijke ontwikkeling op basis van gelijkwaardigheid.  Er was bijna geen concurrentie: als persoonlijke ontwikkeling belangrijk voor je was, dan was cocounselen de weg.  In die dagen was het niet nodig dat het Co-Counseling zich bezighield met de ervaren relevantie.

De tijden zijn veranderd.  In deze tijd wordt persoonlijke ontwikkeling in vele vormen aangeboden, NLP, dansvormen als de 5 ritmes en biodanza, semi-professionele counseling in alle vormen en maten: Boeddhisme, EFT, healing, sjamanisme, authentiek bewegen, therapie, life-coaching, Anonieme Alcoholisten en varianten daarvan, Landmark, Transformatie-spellen, Peer Mentoring (mentor-maatjes), persoonlijke ontwikkelingsplannen op universiteiten en hogescholen, Voice Dialogue, om er een paar te noemen.

Dus, de ervaren relevantie is een veel belangrijker thema geworden voor Co-Counseling: men zal een paar ongemakkelijke feiten m.b.t. de ervaren relevatie onder ogen moeten zien:

1. Waarom stoppen veel mensen bijna meteen na de basiscursus of laten ze het co-counselen na een korte tijd al achter zich ?

2. Gedurende de laatste 30 jaar zijn veel mensen betrokken geraakt bij het co-counselen. Velen van hen hebben een baan als huisarts, beleidsmedewerker, counseler of therapeut in de gezondheidszorg, op scholen, universiteiten, in de geestelijke gezondheidszorg of in alternatieve geneeswijzen.  Als co-counselen zo relevant is, waarom komt dat dan niet tot uiting na meer dan 30 jaar als een continue stroom van doorverwijzingen door deze beroepsbeoefenaren?  Mijn veronderstelling is, dat co-counselen gewoon niet bij hun in beeld komt, omdat het irrelevant is voor hen.

Kortom, we hebben een grote uitdaging met de ervaren relevantie van het co-counselen.  Hoe kunnen we de werkelijke relevatie en de ervaren relevantie verhogen ?

Tijdens één van de Europese CCI’s op het eind van de tachtiger jaren, deed ik mee aan de “Big Boys Body Workshop” (Workshop voor grote jongens).  Het was een uitwisselingsgroep alleen voor mannen groter dan 1.90 meter of zwaarder dan 100 kg.  Daar deelden we onze ervaringen over hoe kleinere mensen reageerden op ons lichaam en hoe we daar mee om konden gaan. Deze uitwisseling was een grote openbaring voor me, het doorbrak de veronderstelling dat ik de enige was...., veel lol en een flinke stap voorwaarts in het accepteren van mijn lichaam.

Onnodig te zeggen dat we veel co-counseling-sessies hadden om de emoties en inzichten te verwerken die deze uitwisseling losmaakte.

Tijdens een andere CCI was er een groep mannen met hun dochters en vrouwen die wilden werken aan emoties rond hun vader.  Een fantastische uitwisseling, diepe inzichten die uitmondden in zeer relevante sessies.

Blijkbaar deden de mensen die deze workshops aanboden dat op zo’n manier, dat ik genoeg relevantie kon zien om mee te doen.

 

2. Netwerken

Achteraf gezien, kan ik het aspect van netwerken zien bij de “Big Boys Body Workshop” en de “Vader-dochter uitswisselingsgroep”.  Van tevoren kende ik niet veel van de deelnemers.

Er waren ook een paar mensen die ik niet speciaal mocht.  Het is erg onwaarschijnlijk dat ik spontaan met hen contact gemaakt zou hebben.  Toch kwamen we samen en maakten we contact met elkaar, juist door de relevantie van de workshop.

De vraag voor Co-Counseling is: “Hoe kunnen we mensen aanmoedigen om contact met elkaar te maken, die anders niet zouden weten hoe relevant het is om dat te doen?”  Met andere woorden: Hoe kan Co-Counseling het netwerken onder mensen aanmoedigen om zo tot co-counselen te komen en de relevatie daarvan te ervaren?”

Ik ben begonnen om hiermee te experimenteren: ik heb een groep van jonge co-counsel vrouwen tussen de 30 en 40 jaar bij elkaar gebracht, die bij elkaar kwamen rond de thema’s sex, baby’s, carrière en vaste relaties.  Ik kreeg de indruk dat deze groep de mensen inspireerde en bijdroeg aan veranderingen in hun persoonlijke leven.

Op uitwisselingsdagen begon ik te spelen met het idee van Thema-netwerken: mensen samenbrengen die geïnteresseerd zijn om ervaringen te delen rond gezamenlijke onderwerpen en om sessies te hebben over wat er boven komt.

Misschien is een meer formele definitie van netwerk en netwerken (werkwoord) hier op zijn plaats: een (sociaal) netwerk is een samenhangend web van verbindingen tussen mensen.  Netwerken vindt plaats wanneer mensen betekenisvolle contacten met mensen opbouwen en onderhouden.

Tussen haakjes, the richtlijnen die worden ontdekt bij het ondersteunen van het netwerken tussen co-counselers, kunnen ook toegepast worden bij het netwerken tussen mensen die geïnteresseerd zijn in co-counselen en de teachers.

 

Welke voordelen kan het stimuleren van netwerken onder co-counselers hebben voor je ?

Je zult gemakkelijker co-counseling maatjes vinden die beter passen bij jouw specifieke persoonlijke behoeften.

Als dit het geval is voor meerdere co-counselers, zal dit de ervaren relevantie van het co-counselen in je omgeving vergroten.

Als gevolg hiervan, zullen leden langer lid blijven en misschien zullen voormalige co-counselers weer mee willen doen als gevolg van mond-tot-mond-reclame.

Als gevolg van de verhoogde inspiratie en ervaren relevantie, zullen mensen het co-counselen effectiever naar hun vrienden kunnen communiceren.  Dit zal er weer voor zorgen dat meer nieuwe mensen zich aangetrokken voelen door het co-counselen.

 

Wat kunnen we doen om het netwerken te ondersteunen in het co-counselen ?

Verschillende activiteiten kunnen ondernomen worden door co-counselers wereldwijd:

  1. Brainstormen en uitwisselen om erachter te komen hoe we de ervaren relevantie kunnen verhogen, zowel binnen de co-counseling gemeenschappen en netwerken, als in de ogen van andere mensen.

  2. Het ontwikkelen van nieuwe manieren om contacten tussen co-counselers en andere mensen te ondersteunen.

  3. Beslissen om te kiezen voor verscheidenheid binnen CCI, omdat de verschillende benaderingen, zoals de klassieke cathartische, de Dror, de Münster, de Co-Creatie, de Cornucopia, enz. benadering, een verschillende relevantie hebben voor verschillende mensen.

  4. Het regelmatig evalueren en verbeteren van co-counseling activiteiten zoals CCI’s, landelijke weekends, workshops, groepen, nieuwsbrieven, web-sites, enz., in hoe deze het netwerken en de ervaren relevantie onder co-counselers ondersteunen.

 

Volgende stap: Geef feedback over de relevantie van mijn artikel.

Je kunt dit hier doen op de discussie pagina bij dit artikel.

 

Onderwerpen