ינואר 2019

ב' ג' ד' ה' ו' ש' א'
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
17
18
19
20
 
 
 
ד' 16 ינו' 2019.
 
 
Co-Counselling Part 1 ה' 17 ינו' 2019. עד ו' 25 ינו' 2019.
»
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
«
Co-Counselling Part 1 ה' 17 ינו' 2019. עד ו' 25 ינו' 2019.
 
 
 
 
 
 
Evergreens Winter Warmer 2019 ו' 25 ינו' 2019. עד א' 27 ינו' 2019.
 
 
 
 
28
29
30
31
1
2
3