ראשון, יולי 26, 2020

All day
MINI CCI, Europe-Hungary (instead of the real one) ו' 24 יולי 2020. עד ג' 28 יולי 2020.
 
MINI CCI, Europe-Hungary (instead of the real one) ו' 24 יולי 2020. עד ג' 28 יולי 2020.
 
MINI CCI, Europe-Hungary (instead of the real one) ו' 24 יולי 2020. עד ג' 28 יולי 2020.
 
 
Before
 
ו' 24 יולי 2020. עד א' 26 יולי 2020.