שני, נובמבר 12, 2018

All day
 
 
Before
 
ו' 9 נוב' 2018. עד ב' 12 נוב' 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ב' 12 נוב' 2018.