CCI definīcija

Co-Counselling International (CCI) ir vispasaules apvienība, kura vieno cilvēkus un vietējos tīklus, kuri apņēmušies apliecināt atbalsta konsultēšanas (Co-Counselling) pamatdisciplīnu, starptautiski un vienoti sekmējot pamatotas teorijas un efektīvas prakses attīstību, tīklu izaugsmi un pasaules pārveidošanu.

Atbalsta konsultantu (co-counsellors) vietējie tīkli CCI ir neatkarīgas, pašpārvaldes līdzinieku organizācijas, kuras meklē veidus, kā kļūt par efektīvām sabiedriskām struktūrām, izvairoties no autoritāras kontroles jebkādā formā.

Ikviena persona un tīkls ir CCI biedrs, ja:

 1. saprot un piemēro turpmāk minētos atbalsta konsultēšanas principus
 2. CCI dalībnieka vadībā ir apguvuši vismaz 40 stundu mācību kursu
 3. teorētiski un praktiski saprot modeļu, izlādes un pārvērtēšanas idejas

Atbalsta konsultēšanas principi

 1. Atbalsta konsultēšanu parasti veic pāros, kur viena persona – klients – strādā, viena persona – konsultants – palīdz; tad viņi/viņas apmainās lomām. Katrā seansā katra persona vienlīdz ilgi ir klienta lomā un konsultanta lomā. Seanss parasti notiek vienā reizē, lai gan dažreiz cilvēki var mainīties klienta un konsultanta lomām dažādās reizēs.
 2. Kad atbalsta konsultanti strādā grupās ar trim vai vairāk dalībniekiem, dalībnieki vienlīdz ilgi ir klienta lomā; katrs klients vai nu izvēlas vienu personu, kas būs konsultants, vai arī strādā, pats sevi vadot, un grupa klusējot atbalsta viņu, sniedz uzmanību. Ja ir kāds īpašs mērķis, klients var lūgt divu vai vairāku konsultantu kopīgu iejaukšanos.
 3. Klients nosaka seansu vismaz septiņos veidos:
  1. uzticoties un ļaujoties dzīvajam atbrīvošanās procesam, kas viņā rodas
  2. seansa sākumā izvēloties vienu no trim līgumiem, kas minēti 9. punktā
  3. ar vienu no pirmajiem diviem līgumiem izvēloties, ar ko strādāt un kādā veidā
  4. izmantojot iespēju seansa laikā brīvi mainīt līgumu
  5. izmantojot tiesības pieņemt vai ignorēt konsultanta iejaukšanos
  6. uzņemoties atbildību par to, lai tiktu saglabāts uzmanības līdzsvars
  7. uzņemoties atbildību par to, lai darbs noritētu veidā, kas nekaitē ne pašam/pašai sev, ne konsultantam, ne citiem cilvēkiem vai videi
 4. Klienta darbs ir viņa(s) paša(s) dziļš process. Tas var ietvert, bet neaprobežojas ar:
  1. izlādi un pārvērtēšanu saistībā ar personisko distresu un kultūras uzspiestu rīcību
  2. priecāšanos par personiskajām stiprajām pusēm
  3. radošu domāšanu personiskās pārliecības robežās
  4. turpmāko personisko un kultūras stāvokļu iztēlošanos, lai izvirzītu mērķus un plānotu rīcību
  5. apziņas paplašināšanu par pārpersoniskajiem stāvokļiem

   CCI uzskata, ka pirmie minētie punkti ir stabils pamats pārējiem četriem.

 5. Konsultanta loma ir:
  1. visu laiku sniegt klientam pilnīgu, atbalstošu uzmanību
  2. iejaukties atbilstoši klienta izvēlētajam līgumam
  3. informēt klientu par laiku seansa beigās un jebkurā brīdī, kad klients to lūdz
  4. nekavējoties izbeigt seansu, ja klients sāk bezatbildīgi kaitēt sev, konsultantam, citiem cilvēkiem vai videi
 6. Konsultanta iejaukšanās ir uzvedība, kas atvieglo klienta darbu. Tā var būt verbāla un/vai neverbāla ar acu kontaktu, sejas izteiksmi, žestiem, stāju vai pieskārienu.

 7. Verbāla iejaukšanās ir praktisks ieteikums par to, ko klients var teikt vai darīt, lai pastiprinātu darba procesu seansā. Tā nav noteikta interpretācija vai analīze, un tā nav padomu došana. To nevirza konsultanta distress un tā nav kaitējoša vai uzbrūkoša. Tā atbrīvo klienta patstāvību un pašcieņu.

 8. Galvenais mērķis, kāpēc tiek izmantota neverbālā iejaukšanās, ir sniegt iedrošinošu un atbalstošu uzmanību bez distresa: būt blakus klientam veidā, kas apliecina un ļauj pilnībā raisīties sajūtām. Šis izmantojums ir pamatā visiem trijiem turpmāk minētajiem līgumiem. Neverbālo iejaukšanos var izmantot arī lai paplašinātu verbālo iejaukšanos; vai lai strādātu patstāvīgi, izsakot praktisku ierosinājumu; vai – attiecībā uz pieskārienu – lai atbrīvotu izlādi ar piemērotu pieskārienu, kustību vai masāžu.

 9. Līgums, ko klients izvēlas seansa sākumā, ir vienošanās par laiku un galvenokārt par iejaukšanās apjomu un veidu, ko konsultants izmantos. Šie trīs līgumu veidi ir:

  • Nedalīta uzmanība

  • Konsultants neveic verbālu iejaukšanos un izmanto tikai neverbālu iejaukšanos, lai sniegtu iedrošinošu, atbalstošu uzmanību. Klients strādā pilnībā pats savā vadībā, vadīdams savu darba procesu pats.

  • Parasta

  • Konsultants modri vēro, ko klients palaiž garām, un iejaucas jebkādā veidā, lai atvieglotu un pastiprinātu klienta darbu. Pastāv vienots līdzsvars starp klienta patstāvīgo vadību un konsultanta ierosinājumiem.

  • Padziļināta

  • Konsultants iejaucas tik daudz, cik viņam/viņai šķiet nepieciešams, lai klients varētu padziļināt un izturēt darba procesu, notur darba virzienu, pārtrauc modeļa veidošanu un atbrīvo izlādi. Tas var ietvert klienta vadīšanu, mudinot to strādāt jomās, kas ir izlaistas vai no kurām klients izvairās. Konsultants var uzņemties jūtīga, smalka un iedrošinoša vadītāja lomu.

 10. Konsultantiem ir tiesības pārtraukt klienta seansu, ja viņus pārāk spēcīgi restimulē tas, ar ko klients strādā un ja viņi tāpēc nevar saglabāt atbilstošu uzmanību. Ja tad, kad viņi to paskaidro klientam, klients turpina strādāt tādā pašā veidā, tad konsultantiem ir tiesības pilnībā pamest seansu.

 11. Viss, ar ko klients strādā seansā, ir konfidenciāls. Konsultants vai citi, kas sniedz uzmanību grupā, nekādā veidā un nekādos apstākļos neatsaucas uz to, ja vien klients nav devis viņiem skaidru, konkrētu atļauju uz to atsaukties. Taču konsultantam tas vajadzības gadījumā jāņem vērā turpmākajos seansos ar to pašu klientu.

© John Heron 1996. This Definition may be copied, but only in full and unedited. 

CoCoInfo Tags: